ALPHA PHARMA

С помощта на Alpha Pharma всички желани цели са възможни и постижими. Ние поемаме ангажимент за повишаване качеството на живот на всеки клиент. За да изпълним поетото обещание, ние непрестанно търсим и откриваме иновации, вървим към подобряване и увеличаване на продуктовия каталог спортни стимуалнти и наличности на икономически ефективни генерични лекарства от световния пазар.

Според нас, лекарството и медикаментът задължително трябва да бъдат достъпни за всички нуждаещи се от него. Без значение местоположението на хората лекарствените препарати трябва да са достъпни и възможни както спрямо доходите, така и като разходи за лечение. Сремим се да поемем и спазим тази наша грижа към клиента с правилно подбиране на продуктите от нашия каталог. За целта насочваме концентрацията на ресурсите в областта на генерични лекарства, които целят увеличаване на капацитета на другите наши качествени лекарства, като същевременно се съобразяваме с глобалното състояние пазара и финансовата икономика. Стремим се да предлагаме на хората генерични лекарства и спортни стимуланти с доказано качество и на достъпни за клиента цяло цени.